Så bliver der læsset træ

Det træ jeg bruger henter jeg i skoven, eller hvis en nabo skal have fælledet et træ

Så blev der læsset

Det sker at der bliver kaldt til samling af trædrejet landet over.så er der et stører parti træ der skal deles

Der er en prof skovhugger med i sjarket son stiller sav til

Når arbejdet er færdig, træet fordelt, er der bare råhygge at køre hjem på